تفاوت ترجمه نقره ای و طلایی درچیست؟

💎 ترجمه نقره‌ای/خوب: ترجمه توسط مترجم دارای حداقل پنج سال سابقه ترجمه متن‌های مختلف و مسلط به یک حوزه تخصصی، قیمت منصفانه، کیفیت خوب.

🌟ترجمه طلایی/عالی: ترجمه توسط مترجم تحصیل کرده در رشته مرتبط با موضوع مقاله و دارای حداقل پنج سال سابقه ترجمه، قیمت منصفانه، کیفیت عالی.

محاسبه هزینه ترجمه

هر صفحه استاندارد، 250 کلمه است
جهت دریافت کد تخفیف پیام دهید
ترجمه نقره ای
ترجمه طلایی
چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟