تفاوت ترجمه نقره ای و طلایی درچیست؟

💎 ترجمه نقره‌ای/خوب: ترجمه توسط مترجم دارای حداقل پنج سال سابقه ترجمه متن‌های مختلف و مسلط به یک حوزه تخصصی، قیمت منصفانه، کیفیت خوب.

🌟ترجمه طلایی/عالی: ترجمه توسط مترجم تحصیل کرده در رشته مرتبط با موضوع مقاله و دارای حداقل پنج سال سابقه ترجمه، قیمت منصفانه، کیفیت عالی.

محاسبه هزینه ترجمه

هر صفحه استاندارد، 250 کلمه است
جهت دریافت کد تخفیف پیام دهید
ترجمه نقره ای
ترجمه طلایی